Priser

För en kostnadsförslag av en litterär översättning, korrekturläsning eller lektorat ber jag om att ta upp kontakt med mig. Till hjälp skulle vara ett fullständigt manus eller åtminstone ett utdrag, t.ex. ett kapitel. Likaså skulle varra till hjälp informationer om hela textstorleken och även genre.

Den absoluta prisminimum vid facköversättningar ligger på 0,45 €* per normrad eller 0,05 €* per ord. Beräkning sker med hjälp av källtext om inte annars kommer överens.

Det reala priset riktar sig dock efter eventuella svårigheter som medför källtexter, fackområden eller kortvariga deadlines, expressleveranser m.m.

*Särskilda överenskommelser som fasta priser och rabbateringar vid stora uppdrag, långvariga uppdrag eller liknande är individuell möjliga.